2015 نوامبر

HELP DESK ویژه گردشگران داخلی و خارجی برای نخستین بار در برج میلاد

برج میلاد

فرزاد هوشیار پارسیان با بیان این مطلب افزود: HELP DESK مجموعه ای از خدمات گردشگری بوده که برای نخستین بار در ایران قرار است در برج میلاد تهران افتتاح شود.

}; ?>